Facebook Fan

Tuesday, 2 December 2014

Pusat Storan Data Terapi Qun

Sila akses link yang dinyatakan di bawah dan berikan email address untuk saya sahkan!

E-Book  (mempunyai fungsi view, download dan print)
Titik Ransangan (carta titik ransangan hanya boleh dilihat (view) sahaja dan tidak mempunyai fungsi untuk print atau download).

Data atau maklumat yang terkandung didalamnya sentiasa ada perubahan dan dikemaskini. Anda dikehendaki melihat tarikh fail, sekiranya ingin mengetahui perubahan versi atau release.

Terima Kasih

Qun Hisham

No comments:

Post a Comment