Facebook Fan

Friday, 2 October 2015

Urutan Kaki untuk Sistem Pencernaan

Tujuan sistem pencernaan ialah menampung dan mengurus bahan pemakanan untuk diproses sehinggalah pembuangan sisa-sisa kumbahan. Pemakanan yang masuk kedalam tubuh manusia akan diproses bagi menghancur dan menghadamkan untuk dijadikan keperluan tubuh badan manusia. Gambarajah dibawah menerangkan sistem pencernaan berserta dengan titik-titik ransangan yang boleh digunakan untuk urutan memulihkan masalah pada sistem tersebut.

No comments:

Post a Comment